W POPRZEDNIM ARTYKULE WYJAŚNILIŚMY SOBIE KWESTIE STATUSU PRAWNEGO INSTRUKTORA FITNESS. TERAZ NATOMIAST PRZEDSTAWIĘ JAK SPEŁNIĆ SWOJE MARZENIE I ROZPOCZĄĆ PRACĘ W TYM ZAWODZIE. NA POCZĄTKU WARTO ZAZNACZYĆ, ŻE KWESTIE DOTYCZĄCE ZDOBYWANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA ZAWODU INSTRUKTORA JAK I SAMA FORMA DOKUMENTU, KTÓRYM NALEŻAŁO SIĘ LEGITYMOWAĆ WYGLĄDAŁY NIECO INACZEJ JEŻELI COFNIEMY SIĘ CHOCIAŻBY DO LAT 90’.

NA WSTĘPIE, PRZYSZŁY INSTRUKTOR POWINIEN MIEĆ UKOŃCZONE:

  • studia wyższe w zakresie wychowania fizycznego w trybie dziennym lub zaocznym bądź
  • studia dzienne  na innym kierunku i uzyskaną specjalizację instruktorską w zakresie rekreacji ruchowej.

Instruktorem mogła być także osoba, która ukończyła specjalistyczne kursy instruktorskie organizowane i prowadzone  przez podmioty określone w zarządzeniu w wyznaczonej liczbie godzin.

 

DLA ZAINTERESOWANYCH

Obecnie zapisy Ustawa o Sporcie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów wskazują, że Ministerstwo Sportu i Turystyki nie organizuje szkoleń dla instruktorów fitness, a zawód przez nas wykonywany ujęty jest w klasyfikacji wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Mając na uwadze powyższe zapisy należy jasno powiedzieć, iż zawód instruktora rekreacji ruchowej jest więc zawodem nieregulowanym.

 

INACZEJ WYGLĄDA TEŻ KWESTIA WYDAWANYCH DOKUMENTÓW, KTÓRYMI LEGITYMUJĄ SIĘ INSTRUKTORZY.

Uprzednio instruktor otrzymywał legitymację instruktorską, która była dokumentem państwowym wydawanym przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

Dzisiaj są to dyplomy i certyfikaty wydawane przez podmioty uprawnione do organizowania szkoleń i egzaminowania uczestników.

 

Brak jednoznacznych regulacji prawnych określających wymogi stawiane przed przyszłym instruktorem powoduje, iż głównym kryterium umożliwiającym Nam podjęcie pracy są umiejętności zdobyte na kursach organizowane przez szkoły o uznanej renomie, zatrudniających wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę szkoleniowców.

W pracy instruktora niebywale ważne są: komunikatywność, energia, pasja i zdolności do przekazywania posiadanej wiedzy, ale to co chciałam najbardziej podkreślić to PROFESJONALIZM.

JEŻELI ODPOWIEDNIO PRZYGOTUJEMY SIĘ DO SWOJEJ PRACY TO Z PEWNOŚCIĄ BĘDZIE TO PROCENTOWAŁO, DLATEGO TAK WAŻNE JEST W DOBIE OBOWIĄZUJĄCEJ DEREGULACJI W TYM ZAWODZIE BY ZDOBYWAĆ GO POD OKIEM NAJLEPSZYCH !

Sandra Osenka

Sandra Osenka

Nie pozwól aby coś Cię ominęło !
Bądź na bieżąco z wydarzeniami !
Zarezerwuj miejsce na kolejną edycję Metamorfoz ! Kolejna edycja startuje już w 3 MARCA!